Uppdaterad information om coronaviruset

Som arrangörer av Special Olympics Sweden Invitational Games bevakar vi utvecklingen av Corona-viruset genom kontakter med Folkhälsomyndighetens tjänsteman i beredskap. Samtliga registrerade fall härstammar från Wuhan i Kina och vi har inga tävlande från Kina under våra tävlingar. Våra planer för spelen ligger fast.

Har du feber och/eller hosta – och har varit i Kina inom de senaste 14 dagarna? I så fall ska du inte gå till hälsocentralen utan i stället ringa till 1177 för att få mer information om hur du ska söka vård.