Vision och mission

Special Olympics World Winter Games 2021 har potential att bli ett unikt evenemang: det första någonsin att arrangeras i ett nordiskt land och det första med mål som sträcker sig före och efter spelen.

Vår vision

Vår vision för Special Olympics World Winter Games 2021 är att få mer personer med intellektuell funktionsnedsättning i fysisk aktivitet i en inkluderande idrottsrörelse. Vi ska förändra attityder och förbättra folkhälsan för personer med intellektuell funktionsnedsättning i ett samhälle som kännetecknas av social hållbarhet, i Sverige och världen.

Vår mission

Special Olympics World Winter Games 2021 är ett verktyg i det långsiktiga strategiska arbetet att förbättra folkhälsan idrottsmöjligheterna för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

• Vi vill skapa en modell som fokuserar på hälsa och som många länder i norra Europa har möjlighet att använda i samband med sina Healthy Athletes Programs.

• Ett unikt evenemang som aldrig tidigare har arrangerats i ett nordiskt land – tävlingarna kommer att ge Special Olympics Sweden en boost på alla nivåer och skapa nya vägar, strukturer och koncept.

• Att förbättra hälsoförhållandena för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

• Att utveckla Unified för att skapa en mer inkluderande idrottsrörelse.

• En möjlighet för värdregionen att attrahera en ny turistgrupp.